Product Philosophy

Son Yazılar


Dijital Pazarlama

Çok kanallı dijital pazarlama dünyasındaki kompleks kullanıcı davranışlarını ve trend değişimlerini nedensellik ekseninde anlamlandırıp, gelişmiş istatistiki modellerle analiz etmek için makaleler ve yazılar içerir.