Product Philosophy

Kategoriler


Son Yazılar


Dijital Pazarlama

Çok kanallı dijital pazarlama dünyasındaki kompleks kullanıcı davranışlarını ve trend değişimlerini nedensellik ekseninde anlamlandırıp, gelişmiş istatistiki modellerle analiz etmek için makaleler ve yazılar içerir.