Dijital Pazarlama


Çok kanallı dijital pazarlama dünyasındaki kompleks kullanıcı davranışlarını ve trend değişimlerini nedensellik ekseninde anlamlandırıp, gelişmiş istatistiki modellerle analiz etmek için makaleler ve yazılar içerir.

2 posts