Product Philosophy

Content Categories


Recent Posts


Veri Analizi

Veri analizi; iş modellerinizde kullanmak üzere ölçümlenen verilerden değerli içgörüler elde etmenin yanı sıra, mevcut sonuçları anlamak ve karar süreçlerinizi desteklemek amacıyla verileri denetleme, temizleme, dönüştürme ve modelleme işlemidir.